Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2018/2019 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2019.03.13. 14:30


1a
2a
3a
3b
4
5
6
6c
7 I
7 II
8
8c
8d
9
9c
10
11
12
1b
2b
P -1
Sports szāle2
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Mūzika azāle
Angļu v. 26.kab.
Viz.m. 1.kab.
Inf. I 54.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mūzika II 15.kab.
Angļu v. 43.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
Sports szāle1
Datorika f.
Latv.val. 1.kab.R
P -2
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Angļu v. 20.kab.
Datorika f. 54.kab.
Viz.m. 1.kab.
Matem. 10.kab.
Matem. 51.kab.
Literat.II 22.kab.
Mūzika I 15.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Angļu v. 43.kab.
Mat. II 52.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Krievu v. 46.kab.
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
P -3
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v.
Mat. I 51.kab.
Bio.II 8.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Angļu v. 45.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Dabasz.
Matem. 1.kab.R
P -4
Dabasz.. 23.kab. Dabasz. 23.kab.
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Ētika 26.kab.
Mūzika 15.kab.
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Mat. II 22.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. II 52.kab.
Angļu v. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Krievu v. 46.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ētika
Dabasz. 1.kab.R
P -5
Dejas azāle
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
F.mat. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Mat. II 49.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Angļu v. 43.kab.
Kultur.. 1.kab. Vesel.māc. 8.kab.
Kultur.. 1.kab. Vesel.māc. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
P -6
Klases 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Angļu v. 1.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
P -7
Dejas azāle
Latv.val. 30.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Datorika III. 54.kab.
Datorika III. 54.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mat. II 52.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Angļu v. 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
F.mat. 51.kab.
P -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Angļu v. 45.kab.
Vācu val.. 48.kab.
P -9
O -1
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Dabasz.. 20.kab. Dabasz. 20.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Inf. II 54.kab.
Dabasz. 8.kab.
Mat. II 22.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Angļu v. 42.kab.
Mūzika. 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1
Līderis 29.kab.
Līderis 43.kab.
Līderis 10.kab.
Latv.val.
Angļu v. 1.kab.R
O -2
Viz.m. 1.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem. 51.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mat. II 49.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mājt.&tehn.M II 14.kab.
Līderis 29.kab.
Līderis 43.kab.
Līderis 10.kab.
Angļu v.
Latv.val. 1.kab.R
O -3
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 26.kab.
Angļu val. I 1.kab.
Matem. 49.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Vēsture 31.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Angļu v. 42.kab.
Ķīmija 8.kab.
Matem. 51.kab.
Angļu v. 45.kab.
Latv.val. 1.kab.R
O -4
Ētika. 23.kab. Krist.m. 1.kab.
Sports szāle1
Latv.v.I 20.kab.
Dabasz.. 26.kab. Dabasz. 26.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Dabasz. 8.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Dabasz.II 14.kab.
Vēsture 31.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
SportsZ II szāle2
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.I.
F.mat. 51.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.val. 29.kab.
Matem.
O -5
Matem. 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Dabasz.. 26.kab. Dabasz. 26.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
F.krievu v. 48.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Angļu val. II 45.kab.
Ķīmija 8.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Fizika 49.kab.
Mūzika. zāleR
Mūzika. zāleR
O -6
Sports szāle2
Klases 21.kab.
Ētika. 20.kab. Krist.m. 1.kab.
Dabasz. 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Inf. I 54.kab.
Mājt.&tehn. Z. 14.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Biol. 8.kab.
Fizika 43.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
O -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Angļu v. 1.kab.
Bio.I 8.kab.
Vēsture 31.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Sports szāle1
O -8
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Klases 1.kab.
F.literat. 29.kab.
F.angļu v. 45.kab.
O -9
T -1
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Matem. 10.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Bio.II 8.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Ekonom. 42.kab.
Latv.val. 29.kab.
Sports. 1.kab.R
Sports. 1.kab.R
T -2
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Matem. 10.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mat. II 52.kab.
Latv.v.I. 15.kab. 42.kab.
Latv.v.I. 15.kab.
Latv.val. 30.kab.
Biol. 8.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val.
Datorika f. 1.kab.R
T -3
Mājt.&t. 23.kab.
Krist.m.. 1.kab. Ētika 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Soc.zin. 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Angļu v.
Latv.v.I. 10.kab.
Mat. II 49.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab.
F.mat. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
T -4
Mājt.&t. 23.kab.
Angļu val. I 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Angļu val. I 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Mat. II 22.kab.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 49.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab.
Matem. 51.kab.
Inf. 54.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem.
Dabasz. 1.kab.R
T -5
Dejas azāle
Dabasz.. 21.kab. 21.kab.
Dabasz.. 20.kab. Dabasz. 20.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Dabasz. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Dabasz.II 14.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Soc.z.I. 43.kab.
Soc.z.I. 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Vēsture 31.kab.
Dabasz.
Ētika 1.kab.R
T -6
Dejas azāle
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 30.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Krievu v.. 48.kab. Vācu val. 42.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Viz.m.. 1.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1
Fizika 49.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 51.kab.
T -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
F.mat. 24.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Datorika I 54.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mat. II 52.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
Vēsture 31.kab.
F.mat. 51.kab.
T -8
Dejas azāle
Viz.m.I 1.kab.
Dabasz.. 14.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 42.kab.
Dabasz.. 14.kab.
Vēsture 31.kab.
F.mat. 51.kab.
F.literat. 29.kab.
T -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
C -1
Dabasz. 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v. 26.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mat. I 51.kab.
Datorika II 54.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Ķīmija 8.kab.
Ekonom. 29.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Sports szāle1
Latv.val.
Matem. 1.kab.R
C -2
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Sports szāle1
Viz.m. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Matem. 29.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Mat. II 49.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Biol. 48.kab.
Ķīmija 8.kab.
Viz.m.
Latv.val. 1.kab.R
C -3
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 21.kab.
Angļu val. I 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Literat.II 22.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
Ekonom. 42.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Viz.m.
Latv.val. 1.kab.R
C -4
Angļu v. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Mūzika. 15.kab.
Sports szāle1
Angļu v. 1.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mūzika. 15.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Latv.val. 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.
Mājt.&t. 2.kab.R
C -5
Mūzika azāle
Angļu val. I 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Matem.. 26.kab. Matem. 48.kab.
Mat. I. 24.kab. Mat. II 42.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Soc.z.I 43.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Soc.zin.
Soc.zin. 1.kab.R
C -6
F.angļu v. 23.kab.
F.mat.. 21.kab. Mat. II 42.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Klases 24.kab.
Mājt.&tehn. M I. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Soc.z.II 43.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Literat.II 22.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val. 29.kab.
Viz.m.. 1.kab. Mūzika 15.kab.
Klases 1.kab.R
C -7
Koris. 1.kab.
Dejas. azāle Koris 1.kab.
Koris. 1.kab.
Koris. 1.kab.
Koris. 1.kab.
Inf. II. 54.kab.
Inf. II. 54.kab.
Klases. 31.kab.
Klases. 31.kab.
Klases. 8.kab.
Klases. 8.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 18.kab.
Latv.val. 30.kab.
Klases 29.kab.
Matem. 51.kab.
C -8
Koris. 1.kab.
Koris. 1.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Mājt.&tehn. Z.I 18.kab.
C -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Pi-1
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
Latv.v.I. 21.kab. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Angļu v. 26.kab.
Sports szāle1
Latv.val. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Mat. II 43.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val. 29.kab.
Fizika 49.kab.
Sports. 1.kab.R
Sports. 1.kab.R
Pi-2
Soc.zin. 23.kab.
Mat. I. 21.kab. 21.kab.
Latv.v.I 20.kab.
Latv.val. 26.kab.
Latv.v.I 24.kab.
Latv.val. 30.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Fizika 43.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.I.
Krievu v. 46.kab.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Matem.
Matem. 1.kab.R
Pi-3
Latv.val.. 23.kab. Latv.val. 23.kab.
F.latv.v.. 21.kab. Latv.v.II 42.kab.
Sports. szāle2 szāle1
Sports. szāle2 szāle1
Latv.v.I 24.kab.
Dabasz. 8.kab.
Angļu v.
Ģeogr.I 31.kab.
Mat. II 43.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 30.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.I.
Fizika 49.kab.
F.mat. 51.kab.
Latv.val. 29.kab.
Mājt.&t.
Latv.val. 1.kab.R
Pi-4
Mūzika 15.kab.
Mājt.&tehn. M I 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Mājt.&t. 26.kab.
Mājt.&t. 24.kab.
Klases 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Mat. I 51.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Matem.. 45.kab.
Matem.. 45.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.I.
Ķīmija 8.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.
Viz.m. 2.kab.R
Pi-5
Matem. 23.kab.
Mājt.&tehn. M I 21.kab.
Klases 20.kab.
Klases 26.kab.
Mājt.&t. 24.kab.
F.sportā. szāle1 F.sportā szāle2
Klases. 42.kab.
Klases. 42.kab.
Latv.v.I. 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Inf. 54.kab.
Krievu v. 46.kab.
Klases 51.kab.
Klases
Viz.m. 2.kab.R
Pi-6
F.mat. 23.kab.
Dabasz. 10.kab.
Latv.v.II 29.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Inf. 54.kab.
Krievu v. 46.kab.
Ķīmija 8.kab.
Pi-7
Klases. 49.kab.
Klases. 49.kab.
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-8
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-9
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma