Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2019/2020 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2019.09.04. 16:02


1a
2a
3a
4a
4b
5
5c
6
7
7c
8 I
8 II
9
9c
9d
10
11
12
P -1
Ētika. 24.kab. Krist.m. 1.kab.
F.sportā szāle2
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Inf. I 54.kab.
Literat.II. 22.kab.
Klases 49.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Literat.II. 22.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Mat. II 52.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Literat. 29.kab.
P -2
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val. 22.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mat. II 52.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Fizika 49.kab.
P -3
Dabasz.. 24.kab. Dabasz. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Viz.m. 1.kab.
Literat. 30.kab.
Mat. I 22.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Datorika II. 54.kab. Datorika IV 55.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Matem. 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
P -4
Latv.val. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Sports szāle1
Matem.. 20.kab. Matem. 42.kab.
Angļu v. 43.kab.
Latv.val. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Viz.m. 1.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
SportsZ II szāle2
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Krievu v.
P -5
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Angļu v. 43.kab.
Mūzika 15.kab.
Soc.zin. 26.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Literat. 30.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Inf. 54.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Fizika II 49.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Angļu v. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
P -6
Klases 23.kab.
Dejas azāle
Angļu v. 43.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Dabasz. 8.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 22.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika III 55.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Fizika 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
Literat. 30.kab.
F.mat. 51.kab.
P -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases. 30.kab.
Klases. 30.kab.
Vēsture 31.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Mat. I 51.kab.
Literat.II 29.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Inf. 54.kab.
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
P -8
Vēsture 31.kab.
Latv.val. 30.kab.
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
F.mat. 49.kab.
F.mat. 51.kab.
Angļu v. 45.kab.
P -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
P -10
O -1
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Krist.m.. 1.kab. Ētika 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Latv.val. 30.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Fizika I 49.kab.
Bio.II 8.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Līderis 29.kab.
Līderis. 46.kab.
Līderis. 46.kab.
O -2
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Ētika. 21.kab. Krist.m. 1.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 48.kab.
Latv.val. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ
SportsZ.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 49.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Līderis 29.kab.
Līderis. 46.kab.
Līderis. 46.kab.
O -3
Latv.val. 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
Dabasz. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 48.kab.
Dabasz. 26.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Mat. I 22.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Ekonom. 10.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
O -4
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 23.kab.
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Dabasz. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Soc.zin. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Biol. 8.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Matem. 49.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Literat. 29.kab.
O -5
F.mat. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Sports. szāle1 Sports szāle2
Sports. szāle1 Sports szāle2
Mūzika 15.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Inf. I 54.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Soc.z.II 43.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Mat. II 52.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Fizika 49.kab.
Krievu v.
O -6
Klases 24.kab.
F.sportā szāle2
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Klases 20.kab.
Mūzika.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Mūzika 15.kab.
Biol. 8.kab.
Mat. I 22.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Mat. II 51.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Mūzika.
Fizika 49.kab.
Klases 46.kab.
Vēsture 31.kab.
O -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Datorika I 54.kab.
Fizika I 49.kab.
Literat.II 29.kab.
Klases. 8.kab.
Klases. 8.kab.
Literat. 10.kab.
F.literat. 30.kab.
Vēsture 31.kab.
O -8
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Soc.z.I 43.kab.
F.mat. 49.kab.
O -9
O -10
T -1
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Sports szāle2
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Mūzika 15.kab.
Matem. 26.kab.
Literat. 29.kab.
Matem. 1.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Angļu v. 45.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Matem. 49.kab.
Latv.val. 30.kab.
F.mat. 51.kab.
T -2
F.angļu v. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Angļu v. 45.kab.
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Soc.zin. 26.kab.
F.sportā. szāle1 F.sportā szāle2
F.sportā. szāle2
Matem. 1.kab.
Matem. 51.kab.
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Matem. 49.kab.
Latv.val. 30.kab.
Ķīmija 8.kab.
T -3
Sports szāle2
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Dabasz. 8.kab.
Matem. 51.kab.
Vācu val.. 48.kab. Krievu v. 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. II 52.kab.
Vēsture 31.kab.
Ekonom. 10.kab.
Fizika 49.kab.
T -4
Latv.val. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Sports szāle1
Matem.. 20.kab. Matem. 46.kab.
Mājt.&t. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Literat.I 29.kab.
Ķīmija II 8.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 43.kab.
Mājt.&tehn. Z.II 18.kab.
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
T -5
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Angļu v. 23.kab.
Dejas azāle
Angļu v. 45.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.val. 29.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Literat.. 30.kab.
Literat.. 30.kab.
Mūzika. 15.kab.
Fizika 49.kab.
Matem. 51.kab.
Biol. 8.kab.
T -6
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases 21.kab.
Latv.val. 29.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Klases 31.kab.
Mat. II 43.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Ķīmija 8.kab.
Matem. 51.kab.
Fizika 49.kab.
T -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Angļu v. 45.kab.
Datorika II 54.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat. 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Matem. 51.kab.
T -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab.
Klases 29.kab.
T -9
Ritmika. azāle
Ritmika. azāle
T -10
C -1
Dabasz.. 24.kab. Dabasz. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
F.mat. 21.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Angļu v. 43.kab.
Literat. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Matem. 1.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Mat. I 51.kab.
Fizika II 49.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v. 45.kab.
Literat. 30.kab.
Krievu v.
C -2
Mūzika 15.kab.
F.sportā szāle1
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Mājt.&t. 20.kab.
Angļu v. 43.kab.
Latv.val. 29.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Matem. 1.kab.
Literat. 30.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Bio.I 8.kab.
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Literat.II 22.kab.
Latv.val. 10.kab.
Matem. 51.kab.
Angļu v. 45.kab.
C -3
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Latv.val. 20.kab.
Matem. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Angļu val. I. 45.kab. Angļu val. II 43.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Sports szāle1
Vēsture 31.kab.
Latv.val. 29.kab.
C -4
Soc.zin. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Dabasz.. 8.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Mat. I 22.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Mūzika II 15.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 49.kab.
Sports szāle1
Angļu v. 45.kab.
Latv.val. 29.kab.
C -5
Mājt.&t. 24.kab.
Viz.m. 23.kab.
Mājt.&t. 21.kab.
Dabasz. 20.kab.
Viz.m.. 26.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Latv.val. 30.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mat. I 51.kab.
Mat. II 49.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Viz.m.. 26.kab.
Ekonom. 10.kab.
Biol. 8.kab.
Ģeogr. 31.kab.
C -6
Mājt.&t. 24.kab.
Viz.m. 23.kab.
Mājt.&t. 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Viz.m. 26.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Literat. 30.kab.
Klases. 42.kab.
Klases. 42.kab.
Mūzika I 15.kab.
Mat. II 49.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Biol. 8.kab.
Ekonom. 10.kab.
Psiholoģ. 46.kab.
C -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Literat.II. 22.kab.
Angļu v. 45.kab.
Literat.II. 22.kab.
Literat.. 30.kab.
Literat.. 30.kab.
Mat. II 52.kab.
Klases 10.kab.
F.mat. 51.kab.
Psiholoģ. 46.kab.
C -8
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Tehn.grafika. 18.kab.
Tehn.grafika. 18.kab.
Biol. 8.kab.
C -9
Tehn.grafika. 18.kab.
Tehn.grafika. 18.kab.
C -10
Pi-1
Sports szāle2
Latv.val. 23.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
F.mat. 20.kab.
Dabasz. 26.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Inf. II 54.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Vēsture 31.kab.
Bio.II 8.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.val. 10.kab.
Matem. 51.kab.
F.literat. 29.kab.
Pi-2
Angļu v. 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 26.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Matem. 29.kab.
Matem. 51.kab.
Vēsture 31.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Biol. 8.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Pi-3
Matem.. 24.kab. Matem. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 23.kab.
Viz.m. 21.kab.
Sports. szāle1 Sports szāle2
Sports. szāle1 Sports szāle2
Matem.. 10.kab.
Matem.. 42.kab.
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Literat.I 29.kab.
Ķīmija II 8.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Vēsture 31.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Pi-4
Latv.val. 24.kab.
Soc.zin. 23.kab.
Viz.m. 21.kab.
Matem.. 20.kab. Matem. 46.kab.
Klases 26.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Mūzika 15.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ
SportsZ.
Mat. I 51.kab.
Klases 31.kab.
Ķīmija 8.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Inf. 54.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Pi-5
Viz.m. 24.kab.
Sports szāle2
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 20.kab.
Latv.val.. 26.kab.
Inf. II. 54.kab.
Inf. II. 54.kab.
F.krievu v. 43.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Mat. I 51.kab.
Latv.v.II 29.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Sports szāle1
Fizika 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Pi-6
Viz.m. 24.kab.
Mājt.&tehn. M 23.kab.
Angļu v. 45.kab.
Viz.m. 20.kab.
Datorika f. 54.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Latv.v.II 29.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Fizika 49.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 51.kab.
Pi-7
Viz.m. 20.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Program.. 55.kab.
Kultur.. 10.kab. Program. 55.kab.
Kultur.. 10.kab.
Pi-8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Program.. 55.kab.
Kultur.. 10.kab. Program. 55.kab.
Kultur.. 10.kab.
Pi-9
Pi-10
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma
2019.09.02 - 2019.09.06