Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2020/2021 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2021.01.04. 11:02


1a
2a
3a
4
4c
5 I
5 I c
5 II
5 II
6
6c
7
7c
8
8c
9 I
9 II
9d
10
11
12
1b
2b
3b
P -1
Latv.val. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Viz.m.I. 29.kab.
Viz.m.I. 29.kab.
Angļu val. II. 14.kab.
Angļu val. II. 14.kab.
Krievu v.. 30.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat. 10.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Mat. I
Datorika II 54.kab.
Latv.v.II 22.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Diz.& tehn. 1.kab.R
Dabasz. 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
P -2
Latv.val. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Viz.m.I. 29.kab.
Viz.m.I. 29.kab.
Inf. II. 14.kab. Inf. IV 55.kab.
Inf. II. 14.kab.
Angļu v.. 30.kab.
Angļu v.. 30.kab.
Latv.val. 10.kab.
Krievu v.. 45.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 22.kab.
Vēsture I 31.kab.
Ķīmija II 8.kab.
SportsZ II szāle2
Mat. I 49.kab.
Literat. 15.kab.
Sports szāle1
Diz.& tehn. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
P -3
Mūzika 15.kab.
Matem.. 24.kab. Matem. 54.kab.
Sports szāle2
Viz.m.. 21.kab.
Viz.m.. 21.kab.
Angļu val. I. 30.kab.
Angļu val. I. 30.kab.
Klases II. 29.kab. Klases II 29.kab.
Klases II. 29.kab. Klases II 29.kab.
Viz.m.. 14.kab.
Viz.m.. 14.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Literat.II 22.kab.
Vēsture I 31.kab.
Bio.II 8.kab.
Viz.m.. 21.kab.
Mat. I 49.kab.
Fizika 45.kab.
Latv.val. 10.kab.
Dabasz. 1.kab.R
Mūzika 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
P -4
Sports&ves. szāle1
Sports szāle2
Matem.. 23.kab. Matem. 54.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Mat. I 14.kab.
Soc.z.II. 29.kab.
Soc.z.II. 29.kab.
Soc.zin.. 30.kab.
Soc.zin.. 30.kab.
Viz.m.. 43.kab.
Viz.m.. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 22.kab.
Krievu val. I. 42.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu val. II. 31.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. II 52.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Vēsture
Matem. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Dabasz. 3.kab.R
P -5
Sports&ves. zāleR
Mūzika 3.kab.R
P -6
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 45.kab.
Soc.zin.&vēst. 21.kab.
Diz.& tehn. 43.kab.
Latv.v.I 14.kab.
Mat. II 42.kab.
Matem.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z 49.kab.
Sports&ves.Z. 49.kab.
Latv.val. 30.kab.
Fizika I
Literat.II 31.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Vēs.&soc.zin.I
Krievu v.. 10.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
P -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Datorika I. 21.kab.
Datorika I. 21.kab.
Dabasz.I. 29.kab.
Dabasz.I. 29.kab.
Literat.II 14.kab.
Klases. 15.kab.
Klases. 15.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z 43.kab.
Sports&ves.Z. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Bio.I 8.kab.
Mat. II 31.kab.
Vēs.&soc.zin.I
Krievu v.. 10.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
P -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Inf. I. 10.kab.
Inf. I. 10.kab.
Matem. 51.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
F.latv.v.I 14.kab.
Viz.m.II 1.kab.
Krievu v.. 8.kab. Vācu val. 48.kab.
Vesel.māc.. 15.kab.
Vesel.māc.. 15.kab. Vācu val. 48.kab.
P -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Soc.z.I
Klases II 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vācu val.. 48.kab.
P -10
O -1
Latv.val. 20.kab.
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Latv.val. 23.kab.
Dabasz.. 21.kab.
Dabasz.. 21.kab.
Angļu val. I 29.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Mat. II 42.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Matem. 14.kab.
Ģeogr.. 43.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Ģeogr.. 43.kab.
Latv.val. 30.kab.
Mat. I 22.kab.
Bio.I
Mat. II
Mājt.&tehn. Z.II
Līderis.
Līderis.
Līderis 8.kab.
Soc.zin. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Viz.m. 3.kab.R
O -2
Angļu v. 20.kab.
Dabasz. 24.kab.
Ētika. 23.kab. Krist.m. 1.kab.
Sports&ves.. 21.kab.
Sports&ves.. 21.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 43.kab.
Mat. II. 42.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 30.kab.
Matem.. 43.kab.
Latv.val. 14.kab.
Matem.. 43.kab.
Biol. 8.kab.
Mat. I 22.kab.
Latv.v.I 31.kab.
Mat. II
Mājt.&tehn. Z.II 15.kab.
Līderis.
Līderis.
Līderis
Dabasz. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Viz.m. 3.kab.R
O -3
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 54.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.v.I. 1.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Latv.v.II. 10.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Latv.val. 15.kab.
Latv.val.. 42.kab.
SportsM. SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Fizika I 49.kab.
Mūzika II
Mājt.&tehn. Z.II 14.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Biol. 8.kab.
Fizika 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
O -4
Dabasz.. 20.kab. Dabasz. 20.kab.
Matem.. 24.kab. Matem. 54.kab.
F.sportā szāle2
Klases. 21.kab.
Klases. 21.kab.
Latv.v.I. 1.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Latv.v.II. 10.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Angļu v. 43.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Literat.
Latv.val. 22.kab.
Mūzika II 15.kab.
Ģeogr.II 31.kab.
Mat. II 52.kab.
Fizika I 49.kab.
Biol. 8.kab.
Krievu v. 46.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
O -5
Sports&ves. zāleR
Mūzika 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
O -6
Viz.m. 1.kab.
Viz.m. 24.kab.
Viz.m. 23.kab.
Angļu v.. 21.kab.
Angļu v.. 21.kab.
SportsM. 29.kab. SportsZ szāle2
SportsM. 29.kab.
SportsM. 29.kab. SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Mūzika.
Mūzika.
Datorika II. 54.kab. Datorika I 55.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Fizika 49.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Latv.v.II
Latv.v.II 22.kab.
Latv.v.I 15.kab.
Latv.val. 10.kab.
Biol. 8.kab.
Datorika f. 2.kab.R
O -7
F.viz.m. 1.kab.
Viz.m. 24.kab.
Viz.m. 23.kab.
Datorika II 54.kab.
Viz.m.. 21.kab.
F.sportā. 29.kab. F.sportā
F.sportā. 29.kab.
F.sportā. 29.kab. F.sportā
F.sportā.
L.vēsture. 30.kab.
L.vēsture. 30.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Diz.& tehn. 15.kab.
Angļu v.. 42.kab.
Angļu v.. 42.kab.
Ķīmija I 8.kab.
F.latv.v.II
Viz.m.. 21.kab.
Literat. 14.kab.
Matem. 49.kab.
Angļu v. 51.kab.
O -8
Klases 23.kab.
Dabasz.II. 29.kab.
Dabasz.II. 29.kab.
P.vēsture. 30.kab.
P.vēsture. 30.kab.
Biol. 8.kab.
Diz.& tehn. 14.kab.
Vēsture.
Vēsture.
Viz.m.II 31.kab.
Fizika II 49.kab.
Angļu v. 46.kab.
Fizika 45.kab.
Latv.val. 10.kab.
O -9
Vēsture.
Vēsture.
Angļu val. I. 42.kab. Angļu val. II 31.kab.
Angļu val. I. 42.kab. Angļu val. II 31.kab.
Literat. 10.kab.
Literat. 14.kab.
O -10
Angļu v. 10.kab.
F.literat. 30.kab.
T -1
Latv.val. 20.kab.
Matem.. 24.kab. Matem. 54.kab.
Dabasz. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.v.I 29.kab.
Mājt.&tehn. M 14.kab.
Latv.v.II 10.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
F.krievu v. 46.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat. 30.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ 31.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ 31.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Mat. I 49.kab.
Ģeogr.
Matem. 51.kab.
Matem. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
T -2
Diz.& tehn. 1.kab.
Latv.val. 24.kab.
Sports szāle2
Mūzika. 21.kab.
Mūzika. 21.kab.
Mat. I 29.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Krievu v.. 30.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Literat.II 22.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 31.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 31.kab.
Mūzika. 21.kab.
Ģeogr.I
Matem. 49.kab.
Matem. 51.kab.
Viz.m. 1.kab.R
Sports zāleR
Matem. 3.kab.R
T -3
Diz.& tehn. 1.kab.
Sports szāle2
Latv.val. 23.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Diz.& tehn. 21.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 43.kab.
Mat. II. 42.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 30.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem. 45.kab.
Matem.. 43.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 31.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 31.kab.
Mat. II 52.kab.
Fizika I 49.kab.
Vēsture
Viz.m. 51.kab.
Mūzika zāleR
Latv.val. 2.kab.R
Soc.zin. 3.kab.R
T -4
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Krist.m.. 1.kab. Ētika 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 54.kab.
Diz.& tehn.. 21.kab.
Diz.& tehn.. 21.kab.
Mūzika I. 29.kab.
Mūzika I. 29.kab.
Latv.v.II 10.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ 15.kab.
SportsZ. 15.kab.
Matem. 45.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Fizika 49.kab.
Dabasz.II. 14.kab.
Krievu val. I. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu val. II. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Literat. 30.kab.
Vēsture 31.kab.
Viz.m. 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m. 2.kab.R
Sports zāleR
T -5
Latv.val. 1.kab.R
Dabasz. 2.kab.R
Datorika f. 3.kab.R
T -6
F.mat.
Mājt.&t. 24.kab.
Mūzika 23.kab.
Teātris 15.kab.
Soc.zin. 21.kab.
Literat.I 29.kab.
Mūzika II. 10.kab.
Mūzika II. 10.kab.
Inf. II 54.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 43.kab.
Diz.& tehn. II. 43.kab.
Krievu v.. 45.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 31.kab.
Mat. II
Soc.z.II 22.kab.
SportsM. 8.kab. SportsZ szāle2
SportsM. 8.kab. SportsZ szāle2
Ķīmija
Ētika 3.kab.R
T -7
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Klases I. 10.kab. Klases I 10.kab.
Klases I. 10.kab. Klases I 10.kab.
Dabasz.II. 29.kab.
Dabasz.II. 29.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 43.kab.
Diz.& tehn. II. 43.kab.
Krievu v.. 45.kab. Vācu val. 48.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika III 31.kab.
Datorika III. 31.kab.
Ķīmija I 8.kab.
F.mat. 49.kab.
Literat.
T -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Diz.& tehn. 14.kab.
Dejas. azāle
Literat.I 31.kab.
Soc.z.II 51.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Krievu v.. 10.kab. Vācu val. 48.kab.
Biol. 8.kab.
T -9
Krievu val. I. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu val. II. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Literat. 30.kab.
Tehn.grafika. 10.kab.
Tehn.grafika. 10.kab.
T -10
Krievu v.. 8.kab. Vācu val. 48.kab.
Tehn.grafika. 10.kab.
Vācu val.. 48.kab. Tehn.grafika 10.kab.
C -1
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 24.kab.
F.sportā szāle1
Angļu v.. 21.kab.
Angļu v.. 21.kab.
Literat.I. 1.kab.
Literat.. 42.kab.
Literat.II. 29.kab.
Literat.. 42.kab.
Literat.. 30.kab.
Literat.. 42.kab.
Matem. 51.kab.
Literat.. 42.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z.
Mājt.&tehn. Z..
Ķīmija I
Mat. II 31.kab.
Latv.v.II 22.kab.
Datorika 55.kab.
Angļu v. 10.kab.
Vēsture
Datorika f. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Dabasz. 3.kab.R
C -2
Soc.zin. 29.kab.
Soc.zin. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Sports&ves.. 21.kab.
Sports&ves.. 21.kab.
Latv.v.I. 1.kab.
Latv.val..
Latv.v.II. 10.kab.
Latv.val..
Latv.val.. 30.kab.
Latv.val..
Ģeogr.
Latv.val..
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z.
Mājt.&tehn. Z..
Angļu val. I. 42.kab. Angļu val. II 31.kab.
Angļu val. I. 42.kab. Angļu val. II 31.kab.
Literat.II 22.kab.
Mat. I 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
F.mat. 51.kab.
Mūzika zāleR
Matem. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
C -3
Latv.val. 20.kab.
Dabasz. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Literat.. 21.kab.
Literat.. 21.kab.
Soc.z.I. 29.kab.
Soc.z.I. 29.kab.
Viz.m.II. 10.kab.
Viz.m.II. 10.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 30.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 30.kab.
Mūzika. 43.kab.
Mūzika. 43.kab.
Matem.
Mat. I 22.kab.
Angļu val. I. 42.kab. Angļu val. II 31.kab.
Angļu val. I. 42.kab. Angļu val. II 31.kab.
Ķīmija I 46.kab.
Matem. 49.kab.
Fizika 51.kab.
Angļu v. 1.kab.R
Angļu v. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
C -4
Sports&ves. szāle1
Latv.val. 24.kab.
Angļu v. 45.kab.
Mūzika. 21.kab.
Diz.& tehn.
Mūzika I. 10.kab.
Mūzika I. 10.kab.
Viz.m.II. 29.kab.
Viz.m.II. 29.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 30.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 30.kab.
Ķīmija 43.kab.
Matem.
Mat. I 22.kab.
Ģeogr.I
Latv.v.II 31.kab.
Mūzika. 21.kab.
Angļu v. 46.kab.
Matem. 49.kab.
Fizika 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Soc.zin. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
C -5
Mājt.&t. 2.kab.R
Mūzika 3.kab.R
C -6
Klases 29.kab.
F.mat. 24.kab.
Mājt.&t. 23.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mat. I 31.kab.
Fizika II 49.kab.
Soc.z.II 22.kab.
Klases 8.kab.
Angļu v. 10.kab.
Ģeogr.
C -7
Ritmika azāle
Mūzika 23.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Angļu v.. 30.kab.
Angļu v.. 30.kab.
Fizika 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
Latv.val. 22.kab.
Mat. I 31.kab.
Ģeogr.II
Angļu v. 46.kab.
Fizika 51.kab.
Krievu v.
C -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dabasz.. 30.kab.
Dabasz.. 30.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Soc.zin.. 43.kab.
Angļu v.. 42.kab.
Angļu v.. 42.kab.
Klases I 31.kab.
Bio.II 8.kab.
F.mat. 49.kab.
Angļu v. 51.kab.
C -9
Diz.& tehn. 18.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Angļu v. 51.kab.
C -10
Diz.& tehn. 18.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Pi-1
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Angļu v. 24.kab.
F.sportā szāle2
Sports&ves.. 21.kab.
Sports&ves.. 21.kab.
Angļu val. I. 29.kab.
Angļu val. I. 29.kab.
Soc.z.II. 30.kab.
Soc.z.II. 30.kab.
Latv.val. 10.kab.
Klases 43.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mat. I
Vēsture II 31.kab.
Fizika I 49.kab.
F.literat. 14.kab.
Krievu v. 51.kab.
Matem. 1.kab.R
Sports zāleR
Matem. 3.kab.R
Pi-2
Matem.. 20.kab. Matem. 20.kab.
Matem.. 24.kab. Matem. 54.kab.
Dabasz. 23.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Soc.z.I. 29.kab.
Soc.z.I. 29.kab.
Angļu val. II. 30.kab.
Angļu val. II. 30.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ 14.kab.
SportsZ. 14.kab.
Matem. 45.kab.
Biol. 8.kab.
Latv.v.I
Vēsture II 31.kab.
Datorika 55.kab.
Ekonom. 10.kab.
Klases 46.kab.
Matem. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Sports zāleR
Pi-3
Angļu v. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Matem.. 23.kab. Matem. 54.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Latv.val.. 21.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 43.kab.
Mat. II. 42.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem.. 30.kab.
Matem.. 43.kab.
Biol. 8.kab.
Matem.. 43.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.v.I 31.kab.
Latv.v.II
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
Latv.val. 1.kab.R
Ētika 2.kab.R
Mājt.&t. 3.kab.R
Pi-4
Dabasz.. 20.kab. Dabasz. 20.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 49.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
Matem.. 21.kab. Matem. 42.kab.
SportsM. 29.kab. SportsZ szāle2
SportsM. 29.kab.
SportsM. 29.kab. SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Soc.zin.. 30.kab.
Soc.zin.. 30.kab.
Datorika I. 43.kab. Datorika II 55.kab.
Datorika I. 43.kab.
Soc.zin.. 51.kab.
Soc.zin.. 51.kab.
Literat.I
Literat.II 31.kab.
Ģeogr.I
Klases 10.kab.
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
Pi-5
Klases 1.kab.R
Klases 2.kab.R
Klases 3.kab.R
Pi-6
Latv.val. 20.kab.
Klases 24.kab.
Soc.zin. 23.kab.
Dabasz.. 21.kab.
Dabasz.. 21.kab.
Inf. I. 29.kab. Inf. III 55.kab.
Inf. I. 29.kab.
Angļu val. II. 30.kab.
Angļu val. II. 30.kab.
Literat. 14.kab.
Vēsture. 43.kab.
Vēsture. 43.kab.
Klases. 42.kab.
Klases. 42.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ
SportsM. szāle1 SportsZ
Ķīmija I 8.kab.
Latv.val. 10.kab.
F.mat. 51.kab.
Pi-7
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Dabasz.I. 29.kab.
Dabasz.I. 29.kab.
Angļu v.. 10.kab.
Angļu v.. 10.kab.
Vēsture. 43.kab.
Vēsture. 43.kab.
SportsM. 42.kab. SportsZ
SportsZ.
Ķīmija II 8.kab.
Vēs.&soc.zin.I 51.kab.
Inf.
Psiholoģ. 46.kab.
Pi-8
Dabasz. 10.kab.
Angļu v.. 42.kab.
Angļu v.. 42.kab.
Vēs.&soc.zin.I 51.kab.
Inf. 54.kab.
Psiholoģ. 46.kab.
Pi-9
Program.. 55.kab.
Program.. 55.kab.
Pi-10
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma
2020.09.07 - 2020.09.11