Mazsalacas vidusskolaStundu saraksts 2021/2022 Untis 2013
LV-4215 Mazsalaca2021.09.10. 16:17


1a
2a
3a
4
5
5c
6 I
6 I c
6 II
6 II
7
7c
8
9
9c
10
11
12
1b
2b
3b
P -1
Matem. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Mūzika 15.kab.
Datorika II 54.kab.
Latv.val.. 43.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Soc.z.I. 51.kab.
Soc.z.I. 51.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Latv.val.. 29.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Latv.val. 30.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vēs.&soc.zin.I 31.kab.
F.literat. 10.kab.
Matem. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Sports zāleR
P -2
Diz.& tehn. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val.. 43.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Soc.z.I. 51.kab.
Soc.z.I. 51.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Latv.val.. 29.kab.
Latv.val.. 42.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Vēs.&soc.zin.I 31.kab.
Literat. 30.kab.
Fizika 49.kab.
Sports&ves. zāleR
Matem. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
P -3
Diz.& tehn. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Sports szāle2
Matem. 23.kab.
Literat.. 43.kab.
Literat.. 42.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Soc.z.II. 51.kab.
Soc.z.II. 51.kab.
Literat.. 29.kab.
Literat.. 42.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Sports szāle1
Dabasz. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
P -4
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Latv.v.I. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Latv.v.II. 10.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Sports&ves. zāleR
Angļu v. 3.kab.R
P -5
Latv.val. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Viz.m. 24.kab.
Angļu v. 23.kab.
Datorika f. 1.kab.R
Sports&ves. zāleR
Latv.val. 3.kab.R
P -6
Latv.val. 21.kab.
Diz.& tehn. 20.kab.
Viz.m. 24.kab.
Sports&ves. szāle2
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Diz.& tehn.. 14.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 22.kab.
Mat. II. 42.kab.
Matem.. 22.kab.
Datorika I 54.kab.
Diz.& tehn.. 14.kab.
Literat. 30.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Angļu v.. 43.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mat. I 49.kab.
Matem. 51.kab.
Datorika f. 3.kab.R
P -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Datorika I 54.kab.
Viz.m. 14.kab.
Dabasz.I. 8.kab.
Dabasz.I. 8.kab.
Klases II. 29.kab.
Klases II. 29.kab.
Soc.zin. 51.kab.
Dabasz. 49.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val. 30.kab.
Literat.II 42.kab.
Sports&ves.M. szāle1
Sports&ves.M. szāle1
Angļu v. 45.kab.
P -8
Viz.m.I. 1.kab.
Viz.m.I. 1.kab.
Inf. II 54.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val. 30.kab.
Ģeogr. 43.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Mat. I 49.kab.
Angļu v. 45.kab.
P -9
Datorika II 54.kab.
Latv.val. 42.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
P -10
Angļu val. I 45.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
O -1
Matem. 21.kab.
Viz.m. 20.kab.
Loģika f.. 55.kab. Datorika f. 54.kab.
Latv.val. 23.kab.
Soc.zin.&vēst. 31.kab.
Latv.val.. 43.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Viz.m.II. 1.kab.
Viz.m.II. 1.kab.
Latv.val.. 29.kab.
Latv.val.. 43.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
F.latv.v.I 30.kab.
Mat. I 51.kab.
Fizika I 49.kab.
Līderis. 10.kab.
Līderis. 10.kab.
Mūzika zāleR
Latv.val. 2.kab.R
Dabasz. 3.kab.R
O -2
Dabasz. 21.kab.
Matem. 20.kab.
Matem. 24.kab.
Sports&ves. szāle2
Matem.. 49.kab.
Matem.. 22.kab.
Krievu val. I. 46.kab.
Inf. III. 54.kab.
Krievu val. II. 43.kab.
Inf. III. 54.kab.
Matem.. 51.kab.
Matem.. 22.kab.
Viz.m. 1.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.v.I 31.kab.
Līderis. 10.kab.
Līderis. 10.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Mūzika 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
O -3
Dabasz. 21.kab.
Sports&ves. szāle1
Latv.val. 24.kab.
Matem. 23.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 22.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 42.kab.
Mat. II. 43.kab.
Matem.. 42.kab.
Matem.. 51.kab.
Matem.. 22.kab.
Ķīmija 8.kab.
Latv.val. 30.kab.
Dabasz.II 14.kab.
Sports&ves.M. szāle2
Sports&ves.M. szāle2
Vēsture 31.kab.
Dabasz. 1.kab.R
Diz.& tehn. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
O -4
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Literat.I. 29.kab.
Literat.. 22.kab.
Latv.v.II 10.kab.
Literat.. 22.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Fizika 49.kab.
Datorika I. 54.kab. Datorika II 55.kab.
Latv.val. 42.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Vēsture 31.kab.
Matem. 1.kab.R
Dabasz. 2.kab.R
Mūzika 3.kab.R
O -5
Angļu v. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Mūzika 15.kab.
Angļu v. 23.kab.
Soc.zin. 1.kab.R
Angļu v. 2.kab.R
Klases 3.kab.R
O -6
Mūzika 15.kab.
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Angļu v. 24.kab.
Teātris 23.kab.
Literat.. 43.kab.
Literat.. 42.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Literat.. 29.kab.
Literat.. 42.kab.
Vēsture 31.kab.
Fizika 49.kab.
Latv.v.I 10.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Psiholoģ. 46.kab.
Datorika f. 2.kab.R
O -7
Datorika f.. 54.kab. Loģika f. 55.kab.
Dejas azāle
Angļu v. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Dabasz. 43.kab.
Soc.zin.. 42.kab.
Latv.v.I. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Literat.II 10.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Inženierzin.. 51.kab.
Soc.zin.. 42.kab.
Vēsture 31.kab.
Literat. 30.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Fizika I 49.kab.
Psiholoģ. 46.kab.
O -8
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Mat. II 42.kab.
Datorika I 54.kab.
Klases 43.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Angļu val. I 45.kab.
Mat. I 49.kab.
Ķīmija 8.kab.
O -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Ģeogr. 31.kab.
Literat. 30.kab.
Angļu v. 45.kab.
O -10
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Angļu val. I 45.kab.
T -1
Klases 21.kab.
Klases 20.kab.
Klases 24.kab.
Klases 23.kab.
Klases. 49.kab.
Klases. 49.kab.
Klases I. 29.kab.
Klases I. 29.kab.
Soc.z.II. 51.kab.
Soc.z.II. 51.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Klases. 45.kab.
Klases. 45.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Ētika 3.kab.R
T -2
Latv.val. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Matem. 23.kab.
Latv.val.. 43.kab.
Latv.val.. 42.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsM. szāle1
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Latv.val. 30.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Mat. I 49.kab.
Ģeogr.I 31.kab.
Bio.I 8.kab.
F.mat. 51.kab.
Viz.m. 1.kab.R
Soc.zin. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
T -3
Latv.val. 21.kab.
Sports&ves. szāle1
Matem. 24.kab.
Sports&ves. szāle2
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Diz.& tehn. II. 18.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 42.kab.
Mat. II. 43.kab.
Matem.. 42.kab.
Datorika II 54.kab.
Latv.val. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Mat. I 49.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Matem. 1.kab.R
Angļu v. 2.kab.R
Viz.m. 3.kab.R
T -4
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Inf. I 54.kab.
Dabasz.II. 43.kab.
Dabasz.II. 43.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Literat. 30.kab.
Matem. 51.kab.
Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Ķīmija 8.kab.
Angļu v. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Viz.m. 3.kab.R
T -5
Mūzika 15.kab.
Matem. 20.kab.
Sports szāle2
Krievu v.. 23.kab. Vācu val. 48.kab.
Klases 1.kab.R
Mūzika 3.kab.R
T -6
F.mat. 21.kab.
Mūzika 15.kab.
Dabasz. 24.kab.
Datorika I 54.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Mat. I. 29.kab.
Matem.. 42.kab.
Mat. II. 43.kab.
Matem.. 42.kab.
Biol. 8.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Viz.m.. 1.kab.
Mat. I 49.kab.
Latv.v.I 30.kab.
Sports szāle1
T -7
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Koris. 15.kab.
Datorika II 54.kab.
Mājt.&t.. 14.kab.
Krievu val. I. 46.kab.
Mājt.&t.. 14.kab.
Krievu val. II. 43.kab.
Mājt.&t.. 18.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Mājt.&t.. 14.kab.
Matem. 51.kab.
Literat. 30.kab.
Literat.II 42.kab.
Mat. I 49.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Latv.val. 10.kab.
T -8
Dabasz.. 49.kab.
Inf. IV. 54.kab.
Inf. IV. 54.kab.
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
Dabasz.. 49.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Latv.val. 42.kab.
Literat. 10.kab.
Literat. 30.kab.
Biol. 8.kab.
T -9
Diz.& tehn.. 18.kab.
Diz.& tehn.. 18.kab.
Krievu v.. 43.kab. Vācu val. 48.kab.
Latv.val. 10.kab.
T -10
Krievu v.. 46.kab. Vācu val. 48.kab.
C -1
Matem. 21.kab.
Sports&ves. szāle1
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Latv.val. 43.kab.
Dabasz. 22.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Biol. 8.kab.
Matem. 51.kab.
Sports&ves.M. szāle2
Sports&ves.M. szāle2
Fizika 49.kab.
Sports&ves. zāleR
Latv.val. 2.kab.R
Angļu v. 3.kab.R
C -2
Matem. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Matem. 23.kab.
Matem.. 49.kab.
Matem.. 22.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 22.kab.
Angļu v. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Ķīmija I 8.kab.
Vēs.&soc.zin.I 31.kab.
Matem. 51.kab.
Angļu v. 1.kab.R
Sports&ves. zāleR
Latv.val. 3.kab.R
C -3
Sports&ves. szāle1
Dabasz. 20.kab.
Mājt.&t. 24.kab.
Diz.& tehn. I. 23.kab. Diz.& tehn. II 1.kab.
Soc.zin.&vēst. 31.kab.
Datorika I. 54.kab.
Dabasz.I. 43.kab.
Dabasz.I. 43.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Angļu val. II. 45.kab.
Matem. 10.kab.
Datorika I. 54.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Ķīmija 8.kab.
Mat. I 22.kab.
Literat. 29.kab.
Fizika I 49.kab.
Matem. 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m. 2.kab.R
Sports zāleR
C -4
Soc.zin.&vēst. 31.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Angļu val. I. 45.kab.
Dabasz.II. 43.kab.
Dabasz.II. 43.kab.
Biol. 8.kab.
Diz.& tehn. I. 14.kab. Diz.& tehn. II 18.kab.
Fizika 51.kab.
Latv.v.I 29.kab.
Fizika I 49.kab.
Klases 10.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Viz.m. 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
C -5
Latv.val. 21.kab.
Viz.m. 20.kab.
Dabasz. 24.kab.
Mūzika 15.kab.
Klases 2.kab.R
Dabasz. 3.kab.R
C -6
Ritmika azāle
Angļu v. 20.kab.
Matem. 24.kab.
F.sportā szāle1
Dabasz. 43.kab.
Literat.I. 29.kab.
Literat.. 22.kab.
Literat.II. 30.kab.
Literat.. 22.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 49.kab.
Bio.I 8.kab.
Literat. 10.kab.
C -7
Dejas azāle
F.mat. 24.kab.
Soc.zin.&vēst. 23.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Latv.v.I. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Latv.v.II. 10.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Vēsture. 31.kab.
Vēsture. 31.kab.
Matem. 51.kab.
Mājt.&tehn. M. 14.kab. Mājt.&tehn. Z. 18.kab.
Mājt.&tehn. Z.. 18.kab.
Mat. I 49.kab.
Projekta d. 8.kab.
Sports szāle1
C -8
Dabasz. 23.kab.
Dejas. azāle
Diz.& tehn.. 18.kab.
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Diz.& tehn.. 18.kab.
Matem. 51.kab.
Klases 31.kab.
Klases 8.kab.
C -9
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Vēs.&soc.zin.I 51.kab.
C -10
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Dejas. azāle
Pi-1
Latv.val. 21.kab.
Dabasz. 20.kab.
Ētika. 24.kab. Krist.m. 1.kab.
Matem. 23.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
L.vēsture I. 31.kab.
L.vēsture I. 31.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Biol. 8.kab.
Mat. I 22.kab.
Fizika I 49.kab.
F.mat. 51.kab.
Latv.val. 1.kab.R
Matem. 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
Pi-2
Soc.zin. 21.kab.
Latv.val. 20.kab.
Matem. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
P.vēsture I. 31.kab.
P.vēsture I. 31.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Mūzika II. 15.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Matem. 51.kab.
Biol. 8.kab.
Mat. I 22.kab.
Fizika I 49.kab.
Kultūras pam. 1.kab.
Literat. 10.kab.
Matem. 1.kab.R
Mūzika 2.kab.R
Matem. 3.kab.R
Pi-3
Angļu v. 21.kab.
Soc.zin. 20.kab.
Latv.val. 24.kab.
Latv.val. 23.kab.
Matem. 43.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
P.vēsture II. 31.kab.
P.vēsture II. 31.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Sports&ves.Z. szāle2
Angļu v. 45.kab.
Matem. 51.kab.
Literat. 10.kab.
Fizika I 49.kab.
Biol. 8.kab.
Mūzika zāleR
Latv.val. 2.kab.R
Mājt.&t. 3.kab.R
Pi-4
Matem.. 43.kab.
Matem.. 22.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
L.vēsture II. 31.kab.
L.vēsture II. 31.kab.
Matem.. 10.kab.
Matem.. 22.kab.
Angļu v. 45.kab.
SportsM. szāle1 SportsZ szāle2
SportsZ. szāle2
Vēs.&soc.zin.I 51.kab.
Bio.I 8.kab.
Fizika 49.kab.
Diz.& tehn. 1.kab.R
Dabasz. 2.kab.R
Latv.val. 3.kab.R
Pi-5
Sports&ves. szāle1
Matem. 20.kab.
Angļu v. 24.kab.
F.sportā szāle2
Diz.& tehn. 1.kab.R
Latv.val. 2.kab.R
Soc.zin. 3.kab.R
Pi-6
Viz.m. 21.kab.
Angļu v. 20.kab.
Soc.zin. 24.kab.
Dabasz. 23.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Latv.v.I. 29.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Latv.v.II. 10.kab.
Latv.val.. 22.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Sports&ves.M. szāle1 Sports&ves.Z szāle2
Ķīmija 8.kab.
Datorika 55.kab.
Vēs.&soc.zin.I 51.kab.
Pi-7
Literat. 23.kab.
Mūzika 15.kab.
Mat. I 29.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Klases 42.kab.
Ģeogr.. 31.kab.
Biol. 8.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Angļu v.. 45.kab.
Datorika 55.kab.
Vēs.&soc.zin.I 51.kab.
Pi-8
Viz.m. 23.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Ģeogr. 31.kab.
Soc.zin.. 51.kab.
Soc.zin.. 51.kab.
Ķīmija I 8.kab.
Pi-9
Soc.zin. 51.kab.
Mūzika. 15.kab.
Mūzika. 15.kab.
Pi-10
Mūzika 15.kab.
Untis 2013         Pārnest uz index lapu         Untis Stundu saraksta pl?no?anas programma
2021.09.06 - 2021.09.10