Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

Karjeras nedēļas ietvaros no 17. līdz 21.oktobrim skolēni tikās ar uzņēmējiem, kuri savu saimniecisko darbību veic Mazsalacas pusē.

 

7.-9.klašu skolēni tikās ar uzņēmējiem Mareku Bērziņu, Z/S "Lojas", un Artūru Mažanovu, SIA "Eglītes mežs". Viesi mudināja jauniešus lietderīgi izmantot atvēlēto laiku, rosināja būt mērķtiecīgiem, atbildīgiem, neatlaidīgiem savas karjeras veidotājiem.

 1.-3.klašu skolēni tikās ar Gitu Dukuri, Z/S "Liepas", un Gitu Sirmo, SIA "Odiņa darbnīca" –  uzņēmējām, kuras iepazīstināja ar savas nozares darbību, ražošanas procesu un produkciju. Viesi skolēnus mudināja sapņot un sapņus īstenot dzīvē.

Vidusskolēni tikās ar uzņēmējām Lienīti Lauberti (skaistumkopšana) un Oļesju Genrihu-Kauliņu (ārstniecība), kuras pastāstīja par izaicinājumiem uzņēmējdarbībā, nepieciešamību nepārtraukti mācīties un apgūt ko jaunu. Lai dzīvē kaut ko sasniegtu, daudz jāstrādā, jāplāno savs laiks.

Uzņēmēji Kaspars Vāle un Valters Mitāns, Z/S 'Ķeiki', rosināja jau no mazotnes izvirzīt mērķi, meklēt iespēju nopelnīt naudu, uzsvēra, ka veiksmīgam uzņēmējam jāatrod neaizņemta tirgus niša. Mūsdienās biznesu var vadīt arī telefonā. Labs uzņēmējs savā biznesā darbus nešķiro!

Valentīna Golovņa,
direktores vietniece audzināšanas jomā
Autores foto