Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Vārda dienu šodien svin: Liega, Olga, Zita, Zigita

SKOLAS NOLIKUMS (aktualizēts 26.08.2021)
Skolas padomes reglaments (izdots 24.11.2021)
Pedagoģiskās padomes reglaments
Metodiskā darba organizācijas reglaments (27.12.2021)
Skolēnu pašpārvaldes reglaments (izdots 29.11.2021)
Pagarinātās dienas grupas reglaments
Bibliotēkas reglaments
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi
Personas datu apstrādes noteikumi   
Interneta mājaslapas izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtība
Atbalsta grupas reglaments
Iekšējās kārtības noteikumi
Darba kārtības noteikumi
Aizvietošanas kārtība
Ētikas kodekss
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Iesniegumu izskatīšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība (aktualizēta 29.11.2021)
Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas darbības kārtība (aktualizēta 29.11.2021)
Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība(aktualizēta 21.10.2021)
Darba drošības un aizsardzības noteikumi (aktualizēti 27.09.2021)
Kārtība, kādā Mazsalacas vidusskolā tiek organizēts mācību process un veikti pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (aktualizēta 27.08.2021)
Rīcības plāns, ja konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
Vardarbības pret izglītojamo novēršanas kārtība
Noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Mazsalacas vidusskolā
Rīkojums par izglītojamo drošību
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  (aktualizēta 28.08.2021)
Zelta, sudraba un bronzas liecību saņemšanas kārtība (aktualizēta 14.06.2022)
Lēmums par apbalvojumu "Par teicamām sekmēm mācību darbā" Valmieras novada izglītojamajiem (28.10.2021)

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai