Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png      

Maija sākumā trīs Mazsalacas vidusskolas skolēni un divi pedagogi devās uz Erasmus+ projekta “Literatūra svešvalodu stundās” partnerskolu Rakverē, Igaunijā, lai vienu nedēļu izmēģinātu dažādas aktivitātes, smeltos jaunas idejas literatūras izmantošanai mācību stundās. 

Rakveres privātā ģimnāzija deva ieskatu ne tikai Džeinas Ostenas literārajos darbos, bet galveno uzsvaru lika uz informāciju tajos par, piem., tā laika sabiedrību, dzīvesveidu, arhitektūru, industriju. Skolēni ne tikai darbojās grupās darbnīcās, bet arī mācību ekskursijās  iepazina Krievijas impērijas nozīmīgāko tekstilrūpnīcu Krenholmā, kur savulaik strādāja 12000 cilvēku. Uzzinājām par tās saistību ar Angliju gan arhitektūrā, gan kokvilnas ražošanā. Tāpat komandas iepazina Palmse muižu, kur saskaņā ar Dž. Ostenas literāro darbu praktiski bija jānosaka telpas muižas plānā. Centāmies apgūt arī tā laika dzīves saviesīgo daļu viduslaiku deju darbnīcā. Projektā nozīme ir arī videi, tādēļ, lai labāk iepazītu Igauniju, devāmies uz purvu un degslānekļa raktuvēm, kur ne tikai uzzinājām par degslānekļa veidošanos, bet arī par raktuvju ietekmi uz vidi un Igaunijas tautsaimniecību.

Šim projektam piešķirts 120000,00 eiro Erasmus+ līdzfinansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.