Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png      

Marta sākumā pieci Mazsalacas vidusskolas skolēni un trīs pedagogi devās uz Erasmus+ projekta “Literatūra svešvalodu stundās” partnerskolu Kremonā Itālijā, lai vienu nedēļu kopā ar partneriem no Igaunijas un Turcijas iepazītu svešvalodu stundas, literatūras izmantošanas metodes. 

Uzņemošā skola bija noorganizējusi interesantas nodarbības par tādiem pasaulslaveniem literārajiem darbiem kā V. Šekspīra “Romeo un Džuljeta”, “Venēcijas tirgonis”, E.Hemingveja “Ardievas ieročiem”. Nodarbības sniedza ieskatu gan vēsturiskajā, gan sabiedrības kontekstā, kā arī varējām diskutēt un salīdzināt darbu tēmu nozīmi un aktuālitāti mūsdienās. Lai gūtu plašāku priekšstatu par literārajiem darbiem, tika organizētas arī mācību ekskursijas uz vietām, kur norisinās sižets. Tā Venēcijā apskatījām pirmo ebreju geto, Veronā pabijām uz Džuljetas balkona, bet Milānā apmeklējām katedrāli, par kuru nodarbībās mācījāmies. Itāliešu kolēģi demonstrēja gan tradicionālus, gan tehnoloģijās balstītus mācīšanas paņēmienus, kas ļoti veiksmīgi ļāva izprast konkrētu literārā darba aspektu arī tiem, kas kādu no darbiem iepriekš nebija pat lasījuši. 

Paldies Kremonas skolai par vērtīgām atziņām, sirsnīgo uzņemšanu un viesmīlību.

Šim projektam piešķirts 120000,00 eiro Erasmus+ līdzfinansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.