Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png

Mazsalacas vidusskola arī turpmāk piedalīsies Erasmus+ programmā.

Ar priecīgām ziņām Mazsalacas vidusskolā sākās jaunais mācību gads. Apstiprināta dalība 2 jaunos Erasmus+ projektos laika posmā no 2022.g.1. septembra līdz 2024.g.31. augustam. 

Projekts sadarbības partnerības skolu sektorā “Literatūra svešvalodas stundās” domāts vidusskolēniem, jo vērsts uz jaunā padziļinātā angļu valodas kursa metodiku 12.klasē.  Projektu koordinēs Mazsalacas vidusskola. Mācīsimies un dalīsimies pieredzē ar privāto vidusskolu Rakverē Igaunijā, Kremonā Itālijā, Antālijā Turcijā. Eiropas Savienība piešķīrusi 120000,00 eiro šī projekta īstenošanai.

Otrs projekts sadarbības partnerības skolu sektorā “Eiropas mākslas laboratorija nākotnei” ir par ‘Bauhaus’ (funkcionālo) stilu arhitektūrā, mākslā, materiālu ilgtspēju un estētisku vidi. Projekta koordinators ir skola Francijā. Sadarbosimies arī ar skolām Itālijā, Portugālē, un Beļģijā. Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49365,00 eiro Erasmus+ finansējums.