Pieejamības rīki

Mazsalacas vidusskola

Mūsu vērtības - ATBILDĪBA, CIEŅA, DROSME

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

Vēl joprojām gaidot siltu pavasari Latvijā no 10.04 līdz 14.04.2024.  divām Mazsalacas vidusskolas skolniecēm un divām pavadošajām skolotājām bija iespēja doties uz Briseli, lai kopā ar citiem projekta skolēniem pārstāvētu Erasmus+ projektu “ Eiropas mākslas laboratorija nākotnei”  Jaunā Eiropas Bauhausa (NEB) festivālā. Šī bija lieliska iespēja visai Mazsalacas vidusskolas komandai gūt dziļāku ieskatu Eiropas dalībvalstu pārstāvētajos projektos, apmeklēt darbnīcas un lekcijas. Neaizmirstama bija arī NEB festivāla 2024. gada apbalvošanas ceremonija, kur tika prezentēti un cildināti  visizcilākie projekti no Eiropas Savienības un Ukrainas. Tāpat kā citos mobilitātes braucienos skolēni varēja iepazīt vietējās kultūras ikdienu un pilsētas šarmu. Nobaudīt vietējos ēdienus un apmeklēt populārākos pielsētas objektus, tai skaitā ekskursiju Eiropas parlamentā.

Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49365,00 eiro Erasmus+ finansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.