Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

Erasmus+ projekta "Let me show you around" ietvaros 11. un 12. klases skolnieki 26. aprīlī devās sakopt Mazsalacas apkārtni - veco degvielas uzpildes staciju. Kopīgi sadarbojoties, savācām atkritumus un sakopām vidi. Kopā salasījām 16 pilnus atkritumu maisus. Process arī fotogrāfijās.