Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png 

 

Šā gada 5. janvārī Staiceles pamatskola aicināja Mazsalacas vidusskolu dalīties savā Erasmus+ projektu pieredzē. Stāstījām par aktuālajiem projektiem, tai skaitā, “ES mākslas laboratorija nākotnei” (EU Art Lab for the Future). Projekta galvenā tēma ir funkcionālisms/ modernisms (Bauhaus). Koordinētājvalsts ir Francija, partneri no Beļģijas, Portugāles un Itālijas.

Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49365,00 eiro Erasmus+ finansējums. Projekta realizācija 01.09.2022.-31.08.2024.