Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png C:\Users\user\Documents\Documents\Erasmus+\Mazsalaca\2019\2\Logo\Logo2.png

Mazsalacas vidusskola laika posmā no 01.09.2019. līdz 31.08.2022. realizēja Erasmus+ projektu “Realfooding Challenge” 2019-1-ES01-KA229-064076_4. Nepieciešamos 28852,00 eiro 100% apmērā finansēja Eiropas Savienība.

Projekta ietvaros skolēni, sadarbojoties ar partnerskolām Spānijā, Portugālē, Polijā un Somijā, iepazina veselīgu uzturu, mērīja cukura daudzumu dzērienos, veidoja video materiālus ar latviešu receptēm, mācījās gatavot, spēlēja alternatīvas sporta spēles, kā arī iepazina partnerskolu valstis un to kultūru.