Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png     A close up of a logo

Description automatically generated

Mazsalacas vidusskola laika posmā no 01.09.2019. līdz 31.08.2022. īstenoja arī Erasmus+ projektu  “Let me show you around” 2019-1-LV01-KA229_060432, kurā bijām koordinējošā skola. Partnerskolas Igaunijā, Grieķijā, Itālijā un Portugālē. Projektu 100% apmērā finansēja Eiropas Savienība, piešķirot tam 33195,00 eiro.

Projekta galvenās tēmas bija vide, tūrisms un uzņēmējdarbība. Izzinājām, kā šīs trīs jomas ikdienā viena otru papildina, ko dara partnerskolas, to valstis, lai veicinātu tūrismu, uzņēmējdarbību un aizsargātu dabu. Tīrījām ne tikai Mazsalacas apkārtni, bet arī Atlantijas okeāna pludmali, lasījām olīvas, piedalījāmies dažādās darbnīcās, runājām angliski.

 

Liels paldies skolas kolektīvam, skolēniem par interesi un vecākiem par lielo atbalstu,  sirsnīgi uzņemot viesskolēnus savās ģimenēs. Atvadoties neizpalika arī bez asarām, solījumiem vēl kādreiz tikties.