Mazsalacas vidusskola

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji

T/fax:+371 64251270  vidusskola@mazsalacasnovads.lv

#StandWithUkraine

ĒDIENKARTE

27.11. - 01.12.

1. - 4.kl.   5. - 12.kl.

 

http://viaa.gov.lv/library/images/txt_20/Lidzfinanse_Erasmus_progr_small.png

Mazsalacas vidusskola ir sākusi īstenot Erasmus+ projektu sadarbības partnerību skolu sektorā “Eiropas mākslas laboratorija nākotnei”, kas sevī ietver ‘Bauhaus’ (funkcionālo) stilu arhitektūrā, mākslā, materiālā ilgtspēju un estētiskā vidē. Projekta koordinators ir skola Francijā. Sadarbosimies arī ar skolām Itālijā, Portugālē un Beļģijā.

 

No 8. līdz 10. novembrim Mazsalacas vidusskolas skolotāji Diāna Hofmane un Krišjānis Penka devās uz Beļģiju plānošanas vizītē, kur personīgi iepazinās ar katras dalībvalsts pārstāvjiem, precizēja projekta īstenošanas datumus un  detalizētāk iepazinās ar katras dalībvalsts projekta uzdevumiem un mērķiem. Jau šobrīd Mazsalacas vidusskolas skolēni ir aktīvi iesaistīti projekta tapšanas norisēs, veidojot logo un gatavojot fotoizstādes darbus. 

Šim projektam Mazsalacas vidusskolai piešķirts 49 365,00 eiro Erasmus+ finansējums. Projekts ilgs līdz 2024. gada augustam.

Teksts un foto: Diāna Hofmane, Krišjānis Penka